Sikkerhet

Sikkerhet er et utrolig viktig tema når det gjelder sport, og luftsport som paragliding kan på mange måter betegnes som en ekstremsport. Man kan få en like fin opplevelse av flyvingen, uten å risikere helsa og livet sitt – så før du setter av gårde sørg for at du har gått gjennom alle sikkerhetssjekkene. Sikkerheten starter hos en dyktig instruktør som kan veilede og hjelpe deg til å komme på riktig vei. Instruktørene skal gi deg rikelig opplæring, slik at du trygt kan fly alene. Å ha en god holdning og en god følelse når det gjelder risikostyring er viktige nøkler på lang sikt. Når du skal opptre som en pilot krever sikkerheten at du eliminerer ditt eget ego.

Lett å komme i gang – er det farlig?

Mange mener at den farligste delen ved paragliding er hvor enkelt det er å komme i gang. Den raske progresjonen kan lokke ferske piloter til å føle seg mer selvsikre og trygge, enn hva man egentlig er. Man kan få en falsk følelse av sikkerhet, som kan lede til stygge ulykker. Etter hvert er det vanlig å se at nesten nye piloter kan bevege seg inn i farlige situasjoner. Årsaken er nok mangel på kunnskap og en overdreven selvsikkerhet og mestringsfølelse. I enhver høyrisikosport er det alltid viktig å være på vakt. Det kan redde livet ditt.

En kunst å fly

Hvis du føler deg sårbar, er det et godt tegn når du utøver en høyrisiko sport. Det er viktig å innse at ulykker hender med mange piloter, og at du ikke er et unntak. Sårbarheten bør aldri forsvinne fra din egen tankegang om paragliding. Man kan ha like fine turer, selv om man setter sikkerheten høyt. Ydmykhet, sårbarhet og respekt er viktige nøkkelord til holdninger alle piloter bør ha. En langsiktig tilnærming til flyve kunsten vil hjelpe deg med å se det store bildet.

I dine første treningsdager bør du jobbe med dine egne holdninger. Forskning viser at egne holdninger har stor betydning for utøvelse av sikkerhet. En god holdning vil overvinne ferdigheter. Ferdigheter vil kunne vokse og utvikle seg over tid. Har man gode ferdigheter, men en dårlig holdning vil det lede til en katastrofe som vil ødelegge mulighetene til videre flyging. Noen mener at en god holdning ikke kan læres, men at den med tiden vil komme naturlig innenifra. Instruktørene kan bidra med å framskynde en god holdning ved å legge vekt på risikofaktorene ved paragliding. En viktig huskeregel er at før du begynner å fly, bør du ha tenkt igjennom eller gått igjennom enkelte sikkerhetstiltak. Tips til essensielle sikkerhetstiltak er at man har gått gjennom utstyret, sjekket værforholdene, sagt ifra til noen hvor man skal og hva man gjør og planlagt turen sin. Det kan også være lurt å ta turen sammen med andre.

Fire viktige punkter

Med en god holdning kan sikkerheten forenkles til fire punkter som gjelder for enhver flytur. Disse fire punktene er:

  • Forberedelse
  • En god start
  • Nå landingssonen med tilstrekkelig høyde og tilnærming.
  • En god landing

Punkt nr. 3 vil si at man har et sikkert mål å lande på, og nok høyde til å rekke å planlegge.