Hvor kan man lære paragliding?

Drømmer du om å oppleve Norge fra luften? Paragliding er for alle som er interesserte i luftsport, men også for deg som ønsker å prøve ut noe nytt. Før du kan begynne må du ha gått på kurs for å lære mer om sporten, og utvikle grunnleggende ferdigheter og kunnskaper. Man kan lære om paragliding på godkjente paraglidingklubber i Norge. Det finnes klubber i Voss, Oslo, Hvittingfoss og mange flere steder. Du må bare finne din nærmeste klubb, melde deg på kurset og du er i gang.

Klubbene avholder kurs

Paragliderklubber avholder kurs flere ganger i året. Kurset består av en teoretisk del og en praktisk del. Teorikurset omfatter aerodynamikk, mikrometeorologi og meteorologi, paraglider og utstyr, mennesket, lover og regler, praktisk flyging, og førstehjelp. Praktisk kurset omfatter temaer som bakkegliding og høydeglidingsturer i mellomstadiebakker. Etter bestått kurs får man sertifiseringen Para Pro 2 (PP2), da har eleven lov til å starte på egen hånd på plasser som instruktøren har godkjent. Etter PP2 er oppnådd har du fortsatt status som elev, og må gjennom en ny teoriprøve etter 60 vellykkede høydeturer og totalt 10 flytimer for å oppnå sertifiseringen Para Pro 3 (PP3), du får da status som selvstendig pilot som kan starte hvor du selv måtte ønske.

Ulike sertifiseringer

Videre finnes sertifiseringene PP4 og PP5 som er de to siste sertifiseringene. For å få sertifiseringen PP4 må du gjennom et praktisk sikkerhetskurs, som omfatter 5 øvelser som kan oppfattes som farlige, og alle øvelsene må godkjennes av sertifisert instruktør. Du må også oppfylle erfaringskrav og bestå teoriprøver for PP4 og PP5. Du må inneha sertifiseringen PP5 for å gjennomføre en distansetur, eller fly bort fra området der landing vanligvis foregår, få løft ved hjelp av termikk to eller flere ganger, og lande der det måtte passe. Den vanligste metoden for å dokumentere turer på for norske piloter er å logge ved hjelp av noe som heter «Flightlog».

Norsk Luftsportsforbund

Skal du drive med paragliding lovlig i Norge må du være medlem av Norges Luftsportsforbund. Norges Luftsportforbund, (NLF) er et fleridrettsforbund som organiserer ballongflyging, fallskjermhopping, hanggliding og paragliding, seilflyging, motorflyging, mikroflyging og modellflyging. Luftsport er fellesbetegnelsen for alle disse idrettene. NLF er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og det internasjonale luftsportsforbundet «Fédération aéronautique internationale».

Norges Luftsportforbund ble stiftet 7. november i 1971, men forbundet har sine røtter helt tilbake til 5. mai i 1909 da Norsk Luftseiladsforening (NL) ble stiftet. NL ble i 1930 slått sammen med Norsk Aero Klubb, (NAK), som igjen i 2003 ble slått sammen med Norges Luftsportforbund. Norges Luftsportforbund var ved begynnelsen i 1971 en paraplyorganisasjon for fallskjermhopping og seilflyging, som på det tidspunkt var godkjent som idretter og tatt opp i NIF. Hanggliding ble tatt opp i forbundet i 1980 og senere også paragliding. Luftsportstinget vedtok i år 2000 å ta opp de fire siste luftsportsgrenene som er ballongflyging, modellflyging, mikroflyging og motorflyging. Norges Luftsportforbund har hovedkontoret sitt i Oslo.